Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Foto galerie

Úřední deska

VyvěšenoSejmutoNázev dokumentu
27.12.201931.12.2020Schválený rozpočet na rok 2020
12.6.202031.12.2020Zpráva auditora 2019
1.7.202031.12.2020Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky 2019
1.7.202031.12.2020Finanční výkaz 2019 ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu )

V našem mikroregionu žijí spokojení lidé

25.5.2020

V členských Obcích Mikroregionu Skutečsko-Ležáky proběhlo v únoru a březnu tohoto roku dotazníkové šetření mezi občany, jehož výsledky budou použity při tvorbě strategie rozvoje mikroregionu a jednotlivých obcí. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní s životem v obcích spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření je nadmíru pozitivní, spokojenost převládala u většiny respondentů

Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje dané obce. Struktura respondentů odpovídala věkové struktuře obyvatel, celkem se podařilo získat 489 vyplněných formulářů.

Jak již bylo zmíněno, respondenti jsou s jednotlivými obcemi spokojeni. S obcemi jako místem pro život je spokojeno 89 % respondentů.

Respondenti byli dále vyzváni k vyjádření spokojenosti v několika oblastech života v obci nebo se rovněž vyjadřovali k rozdělování finančních prostředků z rozpočtu jednotlivých obcí. Byli vybídnuti, aby vybrali oblasti, do nichž by finanční prostředky investovali přednostně – těmi bylo nejčastěji rekonstrukce místních komunikací a chodníků a podpora individuální bytové výstavby.

Na některé podněty od občanů bude reagovat až samotná strategie, většina námětů se však týká každoročních plánů obce. „Otázkou rekonstrukcí místních komunikací a chodníků se zabýváme dlouhodobě, každoročně vydáváme nemalé finanční prostředky na tyto akce,“ uvedli starostové jednotlivých obcí.

Nyní pokročilo zpracování strategie rozvoje do své další části, kdy se sejdou členové kulatých stolů v jednotlivých obcích.

Zde se můžete seznámit s výsledky dotazníkového šetření za Mikrororegion Skutečsko-Ležáky. Více o šetření v jednotlivých členských obcích se dozvíte na jejich webových stránkách.

Občanům děkujeme za zájem.


Členské obce

Mikroregion Skutečsko - Ležáky tvoří 12 obcí v regionu
s bohatou historií a krásnou přírodou