Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Foto galerie

Úřední deska

VyvěšenoSejmutoNázev dokumentu
27.12.201931.12.2020Schválený rozpočet na rok 2020
12.6.202031.12.2020Zpráva auditora 2019
1.7.202031.12.2020Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky 2019
1.7.202031.12.2020Finanční výkaz 2019 ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu )

Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Mikroregion Skutečsko - Ležáky je dobrovolným svazkem obcí v okresu Chrudim, jeho sídlem je Vrbatův Kostelec a jeho cílem je všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecných územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora, vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území. Sdružuje celkem 12 obcí a byl založen v roce 2001.

VÍCE INFORMACÍ

Aktuality Mikroregionu

Architektonická studie veřejného prostranství v Lukavici

22.7.2020

Architektonická studie veřejného prostranství v Lukavici k náhledu

VÍCE

Proběhly „kulaté stoly“ v obcích Mikroregionu Skutečsko-Ležáky

17.7.2020

Formou „kulatých stolů“ byla zapojena vybraná veřejnost do procesu tvorby strategií rozvoje členských obcí a ...

VÍCE

Změna vedení naučné stezky Stopy ležácké tragédie

17.7.2020

Původní naučná trasa, která měla tvořit uzavřený okruh, v současnosti není plně průchozí. ...

VÍCE

V našem mikroregionu žijí spokojení lidé

25.5.2020

Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje dané obce. Struktura respondentů odpovídala věkové ...

VÍCE

Všechny aktuality

Členské obce

Mikroregion Skutečsko - Ležáky tvoří 12 obcí v regionu
s bohatou historií a krásnou přírodou