Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Kalendář akcí

PÚ SČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

Nadcházející akce

od 9. 11. 2020
do 31. 1. 2021
PROPAGAČNÍ SPOTY MIKROREGIONU
10. 3. 2021Partička

Foto galerie

Úřední deska

VyvěšenoSejmutoNázev dokumentu
10.12.202031.12.2021Rozpočet Mikroregionu na rok 2021
27.12.201931.12.2020Schválený rozpočet na rok 2020
12.6.202030.6.2020Finanční výkaz 2019 ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu )
12.6.202031.12.2020Zpráva auditora 2019

Mikroregion Skutečsko-Ležáky

Mikroregion Skutečsko - Ležáky je dobrovolným svazkem obcí v okresu Chrudim, jeho sídlem je Vrbatův Kostelec a jeho cílem je všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecných územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora, vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území. Sdružuje celkem 12 obcí a byl založen v roce 2001.

mapka mikroregionu.png

Důvodem vzniku Mikroregionu Skutečsko-Ležáky byl především omezený přístup k financování rozvoje malých obcí, proto se starostové 12 obcí na Chrudimsko-Hlinecku rozhodli založit mikroregion, jako jednu z možných meziobecních forem spolupráce. Hlavním iniciátorem byla obec Vrbatův Kostelec, která se také stala jeho sídlem. Tak bylo dne 22. 2. 1999 vydáno rozhodnutí o zaregistrování Mikroregionu Ležáky. Zakladatelskými obcemi byla obec Bítovany, Holetín, Leštinka, Miřetice, Mrákotín, Prosetín, Raná, Smrček, Tisovec, Včelákov, Vrbatův Kostelec a Žumberk. 

Mikroregion dostal název podle osady Ležáky, která byla 24. června 1942 vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Pietní území Ležáky se nachází v katastru Vrbatova Kostelce a Miřetic, a proto zůstal název Ležáky v názvu Mikroregionu i po vystoupení Miřetic v roce 2007. Současně vystoupila i obec Bítovany, Raná a Včelákov. Zároveň byli přijati noví členové – obec Předhradí, Hroubovice, Lukavice a město Skuteč, jehož vstupem se Mikroregion přejmenoval do současné podoby, a to Mikroregion Skutečsko-Ležáky.

Mikroregion Skutečsko-Ležáky se rozkládá v jihozápadní části Pardubického kraje, kde se Železné hory mění v pahorkatinu. Severní stranu tvoří úrodná chrudimská pánev a na jižní straně přechází krajina ve Žďárské vrchy. Společným jmenovatelem krajiny Mikroregionu je obrovské množství lomů, v nichž se těžila a místy ještě těží nerostné suroviny, a to především žula (granit).

Propagační spot Mikroregionu 

Členské obce Mikroregionu

Členské obce

Mikroregion Skutečsko - Ležáky tvoří 12 obcí v regionu
s bohatou historií a krásnou přírodou