Mikroregion Skutečsko - Ležáky

Kalendář akcí

PÚ SČPSN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Foto galerie

Úřední deska

VyvěšenoSejmutoNázev dokumentu
9.5.202330.6.2024Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky, zpráva auditora a výkaz plnění rozpočtu 2022
13.12.202331.12.2024Rozpočet Mikroregionu SL na rok 2024
13.12.202331.12.2028Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu SL 2024-2028
Logo OPZ barevné.jpg

Název projektu: Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky

Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011
Realizace: 1.5.2019 – 31.10.2021
Rozpočet projektu: 5 338 325,00 Kč

Hlavním cílem projektu je zefektivnění veřejné správy jednotlivých členských obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky.

Dílčím cílem je:

- tvorba strategického plánování mikroregionu a jednotlivých obcí
- analytický rozbor důležitých oblastí veřejného dění v jednotlivých členských obcích
- provedení pasportizace vybavení jednotlivých členských obcí
- vzdělávání zástupců obcí pro zvýšení kompetencí v samosprávní činnosti
- pořízení jednotného mapového systému pro elektronizaci zaevidovaného vybavení obcí
- zefektivnění komunikace s veřejností a seznámení veřejnosti s činností mikroregionu

Realizací projektu vznikne:
- 1 střednědobá strategie rozvoje mikroregionu a 11 členských obcí, které budou vycházet z aktuálních potřeb obyvatel, budou v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty veřejné správy a nastolí efektivní řízení mikroregionu a jednotlivých obcí. Do celého procesu strategického plánování budou aktivně zapojeni obyvatelé.

- 7 koncepčních Studií veřejného prostranství, které ponesou jasnou vizi rozvoje a revitalizace. Tyto dokumenty zajistí jednotný pohled na inovativní řešení a zajistí představitelům obcí jasný směr budoucích nutných investic.

- pasportizace infrastruktury obcí (nad rámec zákonných povinností), která zajistí efektivní evidenci majetku ve vlastnictví obcí, optimalizaci správy a údržby včetně určení výše nákladů na údržbu a obnovu

- koordinované vzdělávání volených zástupců členských obcí pro sjednocení úrovně jejich odborných znalostí pro výkon veřejné správy, což v konečném důsledku povede ke zkvalitnění průběhu řešení veřejnosprávních agend. Při společném setkávání na uzavřených vzdělávacích akcích dojde k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Pořízením jednotného právního informačního systému pro ÚSC zajistíme relevantní dostupné informace všem zaměstnancům úřadů a vytvoříme tak snadnější podmínky pro každodenní řešení samosprávní agendy.

- jednotné funkční řešení digitální pasportizace v mapovém portálu pro jednotnou profesionální tvorbu územně analytických podkladů pro ORP, např. v rámci stavebních činností. Důsledkem bude efektivní nakládání s veřejnými prostředky (výdaje na opravu a údržbu), možnost tvorby analýz využívání veřejných ploch a komunikací, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

- ucelená informační kampaň pro zlepšení komunikace s občany, zvýšení povědomí o přírodních a kulturních památkách v mikroregionu

Název projektu: Podpora komunitní sociální práce a komunitních center na území MAS SKCH

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015086
Realizace: 1.2.2020 – 30.4.2022
Rozpočet projektu: 1 020 400 Kč

Cílem projektu je aktivizace komunity v obci Hroubovice, Vrbatův Kostelec a Skuteč a udržitelné aktivní zapojení osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v zapojených obcích do komunitního života.
Realizací projektu se změní společenská atmosféra v obcích Hroubovice, Vrbatův Kostelec a Skuteč, dojde k udržitelnému sociálnímu začlenění sociálně vyloučených obyvatel, budou eliminovány společensky nežádoucí jevy v obcích, sníží se výjezdy městské policie k řešení drobných sousedských rozepří, dojde k mezigenerační a multikulturní komunikaci. Viditelnou změnou bude změna ve veřejném pořádku a snížená potřeba intervencí poskytovatelů sociálních služeb v obcích.
 

Realizací projektu se aktivizuje komunita v obcích a bude se aktivně podílet na komunitním životě, dojde k mezigeneračnímu i multikulturnímu propojení. Vznikne bezpečný veřejný prostor k řešení komunitních problémů, k aktivnímu trávení volného času, k rozvoji sociálních vazeb mezi obyvateli.

Jednotlivé aktivity se budou měnit dle potřeb členů komunity tak, aby plně vyhovovaly jejím členům a souzněly s jejich možnostmi a potřebami.

Členské obce

Mikroregion Skutečsko - Ležáky tvoří 12 obcí v regionu
s bohatou historií a krásnou přírodou